You are here:

ПРОГНОЗ ТА ОЦІНКА РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ COVID-19​

На сьогодні опубліковано численні клінічні та епідеміологічні дані по COVID-19, а також дані для оцінки ризиків несприятливих наслідків і прогнозів перебігу захворювання. Поряд з клінічними факторами ризику, як вік і супутні захворювання, деякі лабораторні параметри можуть бути пов’язані з важким перебігом COVID-19 і підвищеним ризиком смертності. До них відносяться лімфопенія, а також підвищені значення: АЛТ, лактатдегідрогенази (ЛДГ), тропоніну, креатинкінази, Д-димера, феритину, інтерлейкіну 6, креатиніну і прокальцитоніну

Класичні лабораторні тести, що використовуються в оцінці стану та прогнозу COVID-19

С-реактивний білок
СРБ підвищений у пацієнтів з COVID-19 Рівень СРБ пов’язаний з тяжкістю перебігу захворювання, смертністю, потребою в O2

D-димер
Постійне або висхідне підвищення може вказувати на тромбоемболічне ускладнення. Підвищена коагуляційна активність була відзначена у 90% хворих з тяжким перебігом пневмонії. Відповідно до цих висновків, Zhou та інше також вказують на зв’язок між високими значеннями D-димера (> 1 мкг/мл) і летальним результатом COVID-19

Феритин
Високі рівні розглядаються як прогностичний маркер важкого перебігу COVID-19

Інтерлейкин 6
Підвищено в рамках сильного системного запалення, «цитокіновий шторм»
Прогностичний маркер

ЛДГ
Часто підвищена, маркер індукованих гіпоксією деструктивних змін в тканинах при COVID-19

Число лейкоцитів
COVID-19, ймовірно, не викликає значних змін кількості лейкоцитів

Число лімфоцитів
Лімфопенія поширена у ~ 80% у пацієнтів з COVID-19. Предиктори тяжкого перебігу COVID-19 і високу смертність: лімфопенія, постійна або погіршується, співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів (NLR)>3

NT-ProBNP
Незалежний прогностичний маркер (при необхідності)

Прокальцитонін (РСТ)
PCT <0,5 у 95% пацієнтів. Високий рівень РСТ – вказівка на альтернативний діагноз (наприклад, бактеріальна пневмонія або бактеріальна суперінфекція)

Число тромбоцитів
Легка тромбоцитопенія часто зустрічається у пацієнтів з COVID-19. Рідко <100 / мкл; дуже низькі значення вказують на поганий прогноз

Трансмінази
Часто підвищені

Тропонін
Підвищення тропоніна, ймовірно, є виразом асоційованої з COVID-19 кардіоміопатією, рідше – з інфарктом міокарда

Для оцінки прогнозу COVID-19 можуть бути використані наступні лабораторні параметри: розгорнутий аналіз крові, С-реактивний білок, прокальцитонін, D-димер, тропонін, креатинкиназа, ЛДГ, креатинін, ГГТ, АЛТ, АСТ, феритин

Наші пакетні пропозиції для оцінки ризику ускладнень при COVID-19

Пакет аналізів
Оцінка стану організму
при COVID-19
Код аналізу: 2559
1.Загальний аналіз крові
2.С-реактивний протеїн
3.Феритин
Термін виконання: 3-5 роб. днів

954 

Пакет аналізів
Прогноз та оцінка ризику
при COVID-19
Код аналізу: 2397
Термін виконання: 7-10 роб. днів
1. Загальний аналіз крові
2. С-реактивний протеїн
3. Прокальцитонін
4. D-Димер / D-Dimer
5. Тропонін Т
6. Креатинкіназа (креатинфосфокіназа)
7. Лактатдегідрогеназа / ЛДГ / LDH
8. Аланінамінотрансфераза / АЛТ
9. Аспартатамінотрансфераза / АСТ
10. Глутаматдегідрогеназа / GLDH
11. Феритин
12. Креатинін в сироватці
Аналіз виконується в MDI Limbach
Berlin (ISO 15189)

3 223 

Пакет аналізів
Прогноз та оцінка ризику
при COVID-19
Код аналізу: 2576
Термін виконання: 1-2 роб. днів
1. Загальний аналіз крові
2. С-реактивний протеїн
3. Прокальцитонін
4. D-Димер / D-Dimer
5. Тропонін Т
6. Креатинкіназа (креатинфосфокіназа)
7. Лактатдегідрогеназа / ЛДГ / LDH
8. Аланінамінотрансфераза / АЛТ
9. Аспартатамінотрансфераза / АСТ
10. Глутаматдегідрогеназа / GLDH
11. Феритин
12. Креатинін в сироватці
Аналіз виконується в IMMD м.Київ
(Лабораторія партнер)

2 930 

В зв’язку з новою вимогою деяких країн про наявність QR коду на результатах ПЛР тесту на COVID-19 ми оновили бланк нашого протоколу і тепер Ви отримуєте результат c QR кодом, який містить інформацію про Ваш результат і посилання на сайт лабораторії