You are here:

Код: 3084

Неінвазивний пренатальний тест PrenatalSafe® Karyo Plus (3084)

25 600 

Термін виконання: 21 робочий день

Матеріал: 10 мл венозної крові, спеціальний набір

Метод:

   ТЕХНОЛОГІЯ CE-IVD ОСТАННЬОГО ПОКОЛІННЯ  

 

Загальна характеристика:

   Неінвазивне пренатальне тестування (NIPT), з моменту його впровадження в клінічну практику використовують вже понад 10 років , що допомогло суттєво поліпшити пренатальну діагностику.

   NIPT зарекомендував себе як безпечний малоінвазивний тест, який є альтернативоюінвазивним дослідженням (таким як амніоцентез і вілоцентез), забезпечуючи при цьому високу клінічну достовірність по відношенню до серологічних тестів, таких як подвійний-тест.


Показання для призначення:

   Кожна вагітна жінка

 • одноплідна вагітність 
 • вагітність двійнею 
 • вагітність в наслідок природнього зачаття 
 • вагітність отримана методом  ЕКЗ


Маркер:

   Маркер хромосомних порушень.

 

Клінічна значимість:

   Передовий NIPT, який аналізує кожну хромосому в геномі плода, забезпечуючи розуміння рівня каріотипу.

   Тест Prenatal SAFE ® Karyo є найбільш технологічно передовим неінвазивнимпренатальним тестом (NIPT), доступним на даний момент. За допомогою аналізу позаклітинної фетальної ДНК (cfDNA) з плазми матері PrenatalSAFE® Karyo виявляє: анеуплоїдії та структурні хромосомні аберації (делеції або дуплікації) в геномі плода, забезпечуючи розуміння рівня каріотипу.

   PrenatalSAFE®Karyo пропонує рівень інформації, який раніше був доступний лише з каріотипу плода. аналіз, проведений за допомогою інвазивних процедур пренатальної діагностики (амніоцентез і CVS).

   ДНК плода зявляється в циркуляторному руслі вагітної починаючи з 3 тижня вагітності та збільшується відповідно до прогресії вагітності з кожним тижнем, з 10 тижня вагітності кількість ДНК плоду є достатньою для скринінгу.

   Хромосомний набір (так званий каріотип) складається з 23 пар хромосом, половина успадкована від матері, а половина від батька:

 • 22 пари нестатевих хромосом
 • 1 пара статевих хромосом

ЩО МОЖНА ДОСЛІДИТИ ЗА ДОПОМОГОЮ НІПТ?

1. Аномалії кількості хромосоми: АНЕУПЛОЇДІЇ

ТРИСОМІЇ: три копії хромосоми

МОНОСОМІЇ: одна копія хромосоми

2. Аномалії будови ХРОМОСОМ

ДЕЛЕЦІЇ: втрата сегмента хромосоми

ДУПЛІКАЦІЇ: подвоєння сегмента хромосоми

   Якщо ці перебудови дуже малі, їх називають мікроделеціями та мікродуплікаціями.

   Панель мікроделецій:

 • Синдромом ДіДжорджи (Мікроделеція 22q11.3) часто зустрічається 1/2 000–4 000 осіб, незалежно від віку матері. 
 • Синдром Лежена (котячого крику) (делеція 5p15.3).
 • Синдром Прадера-Віллі (делеція 15q11.2).
 • Синдром Ангельмана (делеція 15q11.2).
 • Синдром делеції 1p36 (делеція 1p36).
 • Синдром Вольфа- Хіршхорна (делеція 4p16.3).
 • Синдром Якобсена (делеція 11q23).
 • Синдром Лангера-Гідіона (делеція 8q24.11-q24.13).
 • Синдром Сміта-Магеніса (делеція 17p11.2)

 

Правила підготовки пацієнта:

   Особливої підготовки не потрібно. Підготовка як при загальноклінічних дослідженнях.


Транспортування:

   Не заморожувати.