Код: 2296

FISH t(8;21) (філіал IMMD, м. Київ) (2296)

4 682 

Термін виконання: 5-7 робочих днів

Матеріал: 2-4 мл кісткового мозку з гепарином натрію (пріоритетніше) або 2-4 мл крові з гепарином натрію. Максимальна стабільність кісткового мозку при t +2 +25 ºС до 48 годин.

Метод:

   FISH-метод (флюоресцентна гібридизація).


Загальна характеристика:

   Транслокація t(8;21) є однією з найчастіших хромосомних аномалій при гострому мієлоїдному лейкозі. 


Показання для призначення:

  • Діагностика гострого мієлоїдного лейкозу

 

Маркер:

   Онкогематологічних захворювань

 

Клінічна значимість:

   Рідкісна гостра мієлоїдна лейкемія з рецидивуючим генетичним розладом, що характеризується at(8;21)(q22;q22) збалансованою транслокаційною цитогенетичноюаномалією, утворюючи злитий ген RUNX1-RUNX1T1, який має морфологічні характеристики, які включають мієлобласти з вдавленими ядрами, базофільну цитоплазму з помітний парануклеарний хоф, який може містити кілька азурофільних гранул, помітні та, можливо, великі промієлоцити, мієлоцити та метамієлоцити, легко ідентифіковані палички Ауера та, у більш різноманітних випадках, еозинофілію кісткового мозку. Мієлоїдна саркома часто присутня при діагностиці. Виявлення транслокації t(8;21)(q22;22) достатньо для діагностики незалежно від кількості бластів.


Правила підготовки пацієнта:

   Особливої ​​підготовки не потрібне. Підготовка як із загальноклінічних дослідженнях.


Транспортування:

   Не заморожувати.

Референтні значення:

   Виявлено/не виявлено.