Код: 2297

FISH t(6;9) (філіал IMMD, м. Київ) (2297)

4 682 

Термін виконання: 5-7 робочих днів

Матеріал: 2-4 мл кісткового мозку з гепарином натрію (пріоритетніше) або 2-4 мл крові з гепарином натрію. Максимальна стабільність кісткового мозку при t +2 +25 ºС до 48 годин.

Метод:

   FISH-метод (флюоресцентна гібридизація).


Загальна характеристика:

   Транслокація (6; 9) (p23; q34) є рідкісною цитогенетичноюаберацією, виявленою у пацієнтів з гострим мієлоїдним лейкозом (ГМЛ).


Показання для призначення:

  • Підтвердження діагнозу.
  • Визначення групи ризику.
  • Визначення прогнозу та тактики лікування хворого на гострий лейкоз.

 

Маркер:

   Онкогематологічних захворювань

 

Клінічна значимість:

   Рідкісний підтип гострого мієлоїдного лейкозу з рецидивуючими генетичними аномаліями, що характеризується клональною проліферацією низькодиференційованихмієлоїдних бластів у кістковому мозку, крові чи інших тканинах у пацієнтів із транслокацією t(6;9)(p23;q34). Часто асоціюється з багатолінійною дисплазією кісткового мозку, зазвичай проявляється анемією, тромбоцитопенією (часто панцитопенією) та іншими неспецифічними симптомами, пов’язаними з неефективним кровотворенням (втома, кровотеча та синці, рецидивуючі інфекції, біль у кістках) та/або ураженням екстрамедулярної ділянки (гінгівіт, спленомегалія). Повідомлялося про базофілію, а також про погану відповідь на хіміотерапію.


Правила підготовки пацієнта:

   Особливої ​​підготовки не потрібне. Підготовка як із загальноклінічних дослідженнях.


Транспортування:

   Не заморожувати.

Референтні значення:

   Виявлено/не виявлено.