You are here:

Код: 2712

BRAF (мутації V600) (філіал IMMD, м. Київ) (2712)

4 778 

Термін виконання: 14 робочих днів

Матеріал: • Гістологічний (парафінові блоки)+ виготовлення скла ГЕ (для оцінки матеріалу) • Кістковий мозок або Венозна кров • Скляшки пунктату щитовидної залози

Метод:

   ПЛР


Загальна характеристика:

   Мутації в кодоні 600 гена BRAF виявляються за різних видів пухлин. Так, мутація BRAF V600E присутня майже у 100% та 80-85% пацієнтів з волохатою клітинною лейкемією та папілярним раком щитовидної залози і може використовуватися для підтвердження даних діагнозів. Зустрічається вона і в ~50% випадків гістіоцитозу з клітин Лангерганса, де асоціюється з найгіршим прогнозом. Мутації BRAF також присутні в ~60% випадків меланоми шкіри та 2-4% аденокарциноми легені, де асоціюються з чутливістю до комбінованої анти-BRAF+MEK таргетної терапії. При колоректальному раку мутації BRAF зустрічаються у ~5% пацієнтів і є показанням до хіміотерапії в комплексі з інгібіторами BRAF та анти-EGFR моноклональнимиантитілами.


Показання для призначення:

  • меланомою,
  • колоректальний рак (КРР),
  • недрібноклітинним раком легень (НДРЛ),
  • гістіоцитоз із клітин Лангерганса,
  • пухлини головного мозку,
  • волосатоклітинний лейкоз (ВКЛ),
  • рак щитовидної залози


Маркер:

   BRAF V600 (V600D, V600E, V600K, V600R)


Клінічна значимість:

   При волосатоклітинному лейкозі (ВКЛ) у 95% випадків виявляється мутація BRAF V600E, що відіграє важливу роль у патогенезі захворювання та відрізняє його від інших В-клітинних лімфопроліферативних захворювань, а також від варіантної форми ВКЛ.

   ВКЛ – особливий варіант хронічного лімфопроліферативного захворювання із залученням кісткового мозку та селезінки, морфологічним субстратом якого служать так звані ворсинчасті В-лімфоцити – клітини зі своєрідним фестончастим краєм цитоплазми у вигляді відростків.

   ВКЛ становить близько 2% всіх дорослих лейкозів та 8% – інших хронічних лімфопроліферативних захворювань. Цей вид лейкозу найчастіше відзначають серед чоловіків середньої вікової групи (співвідношення чоловіків та жінок становить 4:1, медіана віку – понад 50 років).

   Найчастіше (приблизно у 25% випадків) захворювання протікає без типової клінічної картини (як правило, без лейкопенії), тому є необхідність проведення ретельної диференціальної діагностики та визначення мутації гена BRAF V600E.

   Тест на наявність мутації гену BRAF показаний хворим з метастазуючою меланомою та раком легень для відбору пацієнтів для терапії низькомолекулярними інгібіторами білкового продукту мутованого гену BRAF, зокрема вемурафеніб та дафрафеніб. Виникнення мутації BRAF V600E спостерігалося, наприклад, при меланомі, ішемії підшлункової залози Лангерганса або раку яєчників і товстої кишки. Мутації гена BRAF також пов’язані з декількома пухлинами (злоякісна меланома, неходжкінська лімфома, папілярна карцинома щитовидної залози, недрібноклітинна карцинома легенів та аденокарцинома легенів). Перед початком лікування вемурафенібом або дабрафенібомпацієнтам слід провести генетичний тест на мутацію V600 гена BRAF. Вемурафеніб не підходить для пацієнтів зі злоякісною меланомою та варіантом дикого типу гена BRAF.


Правила підготовки пацієнта
:

   Особливої підготовки не потрібно. Підготовка як при загальноклінічних дослідженнях.

Умови доставки в лабораторію:

   В охолодженому вигляді (при tº +2 +8 ºС) до 24 годин.