You are here:

Код: 2795

BCR‐ABL (р190), кількісна ПЛР (філіал IMMD, м. Київ) (2795)

4 778 

Термін виконання: 7 робочих днів

Матеріал: 6-8 мл крові з ЕДТА.

Метод:

   qRT-PCR (ПЛР зі зворотньою транскрипцією в реальному часі) – кількісне визначення.


Загальна характеристика:

   Онкобілок BCR-ABL – гібридний білок, продукт гібридного гена BCR-ABL1. BCR-ABL – активна тирозинкіназа, що відповідає за онкогенну трансформацію клітин. BCR-ABL існує у трьох формах: р190, р210 і р230, залежно від місця переривання фрагмента BCR. BCR-ABL є ключовим патогенетичним фактором розвитку гострої лімфобластної лейкемії та хронічної мієлоїдної лейкемії. У більшості випадків форма р210 транскрипту злиття BCR-ABL асоціюється із захворюванням на хронічну мієлоїдну лейкемію.


Показання для призначення:

  • Молекулярна діагностика хронічної мієлоїдної лейкемії;
  • Моніторинг мінімальної залишкової хвороби у пацієнтів з діагнозом гостра лімфобластна лейкемія (ОЛЛ) або хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ) протягом терапії.


Маркер:

   Кількісна оцінка транскрипту злиття BCR-ABL1 р210.


Клінічна значимість:

   Лейкемія описується як злоякісне захворювання, спричинене аномальними лейкоцитами, що утворюються у кістковому мозку. Відбувається посилене та неконтрольоване виробництво аномальних кров’яних клітин, що призводить до зниження синтезу здорових кров’яних клітин та сприяє посиленню кровотечі, низки інфекцій та тяжкої анемії. Крім того, лейкемічні клітини можуть поширюватися на інші органи, такі як селезінка, мозок, лімфатичні вузли та інші тканини.

   Транскрипт злиття BCR-ABL1 можна спостерігати при мієлопроліферативнихновоутвореннях, гострому лейкозі неоднозначного походження та класі попередників лімфоїдних новоутворень, таких як хронічна мієлоїдна лейкемія, гостра лімфобластичналейкемія та лейкемія.

   Онкобілок BCR-ABL з молекулярною масою 190 кДа позначається як р190. Характерна для ОЛЛ форма білка р190 BCR-ABL1 з транскриптом е1а2 виявляється у 95% випадків даного захворювання, транскрипт е1а3 виявляється рідко. При ХМЛ форма білка p190 BCR-ABL1 пов’язана з різними особливостями, її слід розглядати як групу високого ризику.


Правила підготовки пацієнта
:

   Особливої підготовки не потрібно. Підготовка як при загальноклінічних дослідженнях.

Умови доставки в лабораторію:

   В охолодженому вигляді (при tº +2 +8 ºС) до 24 годин.