You are here:

Код: 2255

Нейрофіламенти легких ланцюгів/ NFL (2255)

6 810 

Термін виконання: 14 робочих днів

Матеріал: 1 мл ліквору, стерильна поліпропіленова пробірка без консерванту, в охолодженому стані

Метод:

ELISA (імуноферментний) – кількісне визначення.


Загальна характеристика:

   Нейрофіламенти легких цепей / NFL – маркер нейродегенеративних захворювань, що характеризуються пошкодженням аксонів, які вивільняються у відповідь на пошкодження центральної або периферичної нервової системи.

 

Показання для призначення:

  • Рання діагностика бокового аміотрофічного склерозу;
  • диференціальна діагностика лобно-скроневої деменції;
  • лейкоенцефалопатії; 
  • хвороба Альцгеймера;
  • хвороба Гентінгтона/Хантінгтона;
  • розсіяний склероз;
  • травми голови та спинного мозку.

 

Маркер:

   Маркер оцінки стану імунної системи (основного імуноглобуліну, що бере участь в імунній відповіді). 

 

Клінічна значимість:

   Нейрофіламенти – основні каркасні білки аксонів, гетерополімери, що складаються з субодиниць легкого (neurofilament light chain – NfL), середнього (neurofilament medium chain – NfM) і важкого (neurofilament heavy chain – NfH) ланцюгів. Патологічні процеси, що спричиняють пошкодження аксонів, призводять до вивільнення білків нейрофіламенту у позаклітинний простір. Потім вони дифундують у ліквор і транспортуються у кров.

   За даними нового дослідження, вміст NfL може інформативно характеризувати розвиток нейродегенеративного процесу у пацієнтів з різними захворюваннями вказаного профілю. Даний маркер є неспецифічним показником, однак він цінний при проведенні скринінгового експрес-діагностичного тесту, результати якого відображають інтенсивність процесу нейродеструкції та можуть застосовуватися як у клініці, так і з дослідницькою метою. Стислі висновки проведеної роботи були представлені її авторами на Міжнародній конференції Асоціації з вивчення хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Association International Conference), що відбулася у Лос-Анджелесі 14–18 липня 2019 р.Легкі ланцюги нейрофіламентів як показники нейродеструкції.

   NfL є структурними протеїнами, які формують внутрішній цитоскелет нейронів. При пошкодженні нейронів концентрація NfL зростає в лікворі та сироватці крові, що закономірно дозволяє вивчати цей показник як потенційний біомаркер розвитку різноманітних неврологічних захворювань. Зокрема, рівень NfL точно відображає активність процесів деградації аксонів. Нині досить добре вивчено діагностичні відмінності між рівнем NfL в сироватці крові здорових осіб та пацієнтів з нейродегенеративними захворюваннями. 


Правила підготовки пацієнта:

   Максимальна стабільність ліквору (від часу забору до постановки на аналізатор) при +4 +8 °С до 7 днів.

   Спеціальної підготовки пацієнта – не потрібно.

 

Транспортування:

В охолодженому вигляді (при t +2 +8 ºС), не заморожувати.

Інтерференція:

Не визначається

Інтерпретація:

<30 years  </ = 289 pg / ml;

 30-39 years  </ = 379 pg / ml;

 40-60 years  </ = 829 pg / ml.