You are here:

Код: 2185

Генетична панель «Кардіоміопатія» – 106 генів Генетична панель «Лізосомні хвороби накопичення» – 53 гена Invitae

24 990 

6 мл крові з ЕДТА або 2 мл слини (в спец.пробірки)

30