You are here:

Код: 2291

Антитіла до комплексу калієвих каналів в лікворі / VGKC (2291)

1 396 

Термін виконання: 14 робочих днів

Матеріал: 1 мл ліквору (окрема поліпропіленова пробірка, в охолодженому стані)

Метод:

   RIP (Radioimmunpräzipitation/Радіоімунопреціпітація) – кількісне визначення.


Загальна характеристика
:

   Антитіла до комплексу калієвих каналів / VGKC  це групаантитіл, що асоціюються з потенціалзалежними калієвими каналами.


Показання для призначення: 

  • Диф.діагностика паранеопластичного та непаранеопластичного синдромів
  • Синдром Морвана.
  • Аутоімуний лімбічний енцефаліт


Маркер:

   Неспецифічної аутоімуної реактивності

 

Клінічна значимість:

   Антитіла до комплексу калієвих каналів можна виявити при лімбічному енцефаліті, синдромі Морвана та нейроміотонії. Менш ніж у 10% випадків вони мають паранеопластичнийхарактер, переважно при тимомі або дрібноклітинному раку легенів (МРЛ).

   Недавні дослідження показали, що антитіла VGKC в основному спрямовані на асоційовані білки (наприклад, LGI-1 і CASPR-2), які утворюють комплекс із самими VGKC. Визначення антитіл до комплексу калієвих каналів слід проводити разом з антитілами до LGI1 і CASPR2.

   Антитіла CASPR-2 присутні у більшості пацієнтів із синдромом Морвана. У цих пацієнтів розвиваються комбінації симптомів ЦНС, вегетативної дисфункції та гіперзбудливостіпериферичних нервів. Крім того, антитіла до VGKC-комплексу тісно пов’язані з хронічним ідіопатичним болем. 


Правила
підготовки пацієнта:

   Спеціальної підготовки не потрібно.


Умови
доставки в лабораторію:

   В охолодженому вигляді (при tº +2 +8 ºС) до 4-х тижнів.

Умови доставки у Німеччину:

   В охолодженому вигляді (при tº +2 +8 ºС).

Інтерференція:

Не визначається

Інтерпретація:

< 85 pmol/l.