You are here:

Код: 0167

Альдостерон в добовій сечі (вільний альдостерон, альдостерон-18-глюкуронід)

1 428 

10 мл добової сечі, вказати загальну кількість сечі за добу

10