You are here:

Токсоплазмоз

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

Токсоплазмоз – інфекція, що викликається Toxoplasma gondii. Симптоми варіюються від їх відсутності або доброякісного збільшення лімфатичних вузлів (хвороба, подібна до мононуклеозу) до небезпечного для життя захворювання центральної нервової системи (ЦНС) та ураження інших органів? Особливо, у людей з ослабленим імунітетом. У хворих на СНІД та пацієнтів з низьким числом CD4може розвиватися енцефаліт. Ретинохоріоїдит, напади судом та розумова відсталість характерні при вродженій інфекції. Діагноз ставиться за серологічними тестами, патогістологією або полімеразною ланцюговою реакцією (ПЛР).

Коти вважаються основними переносниками збудника токсоплазмозу. Розмноження T. gondii відбувається лише у кишківнику кішок; ооцисти, що виходять в результаті розмноження, виділяються з екскрементами і залишаються заразними у вологому ґрунті протягом багатьох місяців.

Інфікування людини  може статися:

 • При вживанні їжі з ооцистами
 • При ковтанні тканинних цист
 • При трансплацентарній передачі збудника
 • При переливанні крові чи трансплантації органу

Симптоми та ознаки токсоплазмозу:

Інфекції можуть проявлятися різними способами:

 

 • Гострий токсоплазмоз
 • Токсоплазмоз центральної нервової системи (ЦНС)
 • Вроджений токсоплазмоз
 • Очний токсоплазмоз
 • Дисеміноване або не-ЦНС захворювання у пацієнтів з ослабленим імунітетом
 •  

Гострий токсоплазмоз

Гостра інфекція зазвичай безсимптомна, але у 10-20% пацієнтів починається двостороннє, неболюче цервікальне або пахвове збільшення лімфатичних вузлів. У деяких з них також проявляється грипоподібний синдром: лихоманка у легкій формі, нездужання, міалгія, гепатоспленомегалія та рідше фарингіт, який може бути схожий на інфекційний мононуклеоз та включати лімфаденіт. Нетиповий лімфоцитоз, легка анемія, лейкопенія та трохи підвищені рівні ферментів печінки. Симптоми  можуть зберігатися багато тижнів, але майже завжди проходять самостійно. Захворювання очей діагностується на підставі виду ушкоджень ока, симптомів, перебігу хвороби та результатів серологічного тестування

Токсоплазмоз ЦНС

У більшості пацієнтів зі СНІДом або в інших пацієнтів з ослабленим імунітетом токсоплазмоз проявляється енцефалітом та масивним  кільцевим  внутрішньочерепним  ураженням, що спостерігаються при КТ або МРТ-скануванні з контрастом. Ризик є найбільшим серед тих, хто має CD4 < 50/мкл; токсоплазменний енцефаліт рідко виникає, коли кількість лімфоцитів CD4 становить >200/мкл. У цих пацієнтів, як правило, присутні головний біль, порушення психічного стану, судоми, кома, лихоманка та, іноді, фокальний неврологічний дефіцит, такий як втрата моторного чи сенсорного контролю, параліч черепного нерва, порушення зору та фокальні напади.

Вроджений токсоплазмоз

Вроджений токсоплазмоз є наслідком первинної, часто безсимптомної інфекції, набутої матір’ю під час вагітності. Жінки, заражені перед заплідненням, зазвичай передають токсоплазмоз плоду, якщо інфекція не рецидивує під час вагітності ослабленим імунітетом. Можливий мимовільний аборт, загибель плоду або вроджені вади розвитку. Відсоток дітей, народжених з токсоплазмозом, що виживають, залежить від того, коли відбулося інфікування матері; він збільшується з 15% протягом 1-го триместру до 30% під час 2-го та 60% під час 3-го. Тяжкість вроджених проявів зменшується, якщо мати заражається на пізніших термінах вагітності.

 

Хвороба у новонароджених може бути тяжкою, особливо якщо вона придбана на ранній стадії вагітності; ознаки включають жовтяницю, висипання, гепатоспленомегалію та характерну тетраду відхиленнь:

 • Двосторонній ретинохороїдит
 • Церебральні кальцифікати
 • Гідроцефалія або мікроцефалія
 • Затримка психомоторного розвитку

 

Прогноз несприятливий. Багато дітей з менш тяжкими інфекціями і більшість немовлят, які народилися у матерів, заражених протягом 3-го триместру,не мають симптомів при народженні, але перебувають у групі ризику за нападами судом, розумової відсталості, ретинохороїдиту або інших симптомів, що розвиваються через місяці або навіть роки після народження.

 

Очний токсоплазмоз

Цей тип зазвичай є результатом вродженої інфекції, яка реактивізувалася, часто у віці 10–20–30 років, і  рідко є проявом набутої інфекції. Фокальний некротизуючий ретиніт та вторинне гранулематозне запалення судинної оболонки ока також можуть розвиватися і викликають біль в очах, затьмареність зору та іноді, навіть, сліпоту. Рецидиви цих проявів є поширеними.

Дисемінована інфекція без ураження ЦНС

Хвороба без ураження очей та ЦНС набагато менш поширена і спостерігається лише у пацієнтів із ослабленим імунітетом. У них можуть з’явитися пневмоніт, міокардит, поліміозит, дифузний плямисто-папульозний висип, висока температура, озноб і нездужання.

При пневмоніті, що викликана токсоплазмою, дифузні інтерстиціальні інфільтрати можуть швидко прогресувати до консолідації та спричинити респіраторну недостатність, тоді як ендартеріїт може призвести до інфаркту малих сегментів легені. Міокардит, при якому дефекти провідності поширені, але часто безсимптомні, може швидко призвести до серцевої недостатності.

Неліковані дисеміновані інфекції зазвичай смертельні.

Діагностика токсоплазмозу

 • Серологічне тестування
 • При ураженні центральної нервової системи: КТ або МРТ та люмбальна пункція
 • Гістопатологічне дослідження біоптатів уражених органів
 • Аналізи методом полімеразної ланцюгової реакції крові, спинномозкової рідини, тканин або (при вагітності) амніотичної рідини

Серологічне тестування:

Токсоплазмоз зазвичай діагностується на основі серологічних досліджень з використанням непрямої реакції флуоресціюючих антитіл (НРФА) або імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла IgG, IgM та IgА. Специфічні антитіла IgM з’являються під час перших 2 тижнів гострої хвороби, досягаючи піку в межах 4-8 тижнів і зрештою знижуються до невиявляємого титру, але можуть бути присутніми до 18 місяців після гострої інфекції. Антитіла IgG з’являються повільніше, пік через 1–2 місяці, рівень може залишатися високим та стійким протягом багатьох місяців і років. Дослідження на IgM до мікроорганізмів Toxoplasma мають недостатню специфічність.

Діагноз гострого токсоплазмозу під час вагітності та у плоду чи новонародженого може бути важким, рекомендується консультація експерта. Якщо пацієнтка вагітна та IgG та IgM позитивні, повинен бути зроблений аналіз на авідність. Високо авидні-антитіла у перші 12-16 тижнів вагітності по суті виключають інфекцію, набуту під час вагітності. Але результат низько авидних антитіл не може інтерпретуватися як ознака  недавньої інфекції, тому що у деяких пацієнтів є постійний низький показник авідності антитіл протягом багатьох місяців після інфекції. Якщо у пацієнта є клінічні ознаки, схожі на токсоплазмоз, але титр IgG низький, слід повторно визначити титр через 2–3 тижні по тому; якщо є збільшення титру антитіл, це може вказувати на наявність гострого токсоплазмозу, якщо тільки у пацієнта не ослаблений імунітет. Про гостру інфекцію слід думати, якщо у пацієнтів із ослабленим імунітетом позитивні результати IgG. Однак рівні антитіл IgG у хворих на СНІД з енцефалітом, викликаним Toxoplasma, зазвичай низькі або помірні, іноді можуть бути відсутні; антитіла IgM не виявляються.

Концентрація IgA у крові зростає у багато разів швидше, ніж концентрація IgM, аналіз саме цього показника дозволяє проводити більш точну діагностику вродженої форми токсоплазмозу, а також визначити тривалість та стадію інфекційного процесу, що відіграє надзвичайно важливу роль в обстеженні вагітних жінок, оскільки інформація про характер інфекції дозволяє прогнозувати стан здоров’я плоду.

Лабораторні тести:

Метод: ECLIA (Elektro Chemilumineszenz Assay/Електрохемілюмінесцентний імуноаналіз) – кількісне визначення.

Метод: ECLIA (Elektro Chemilumineszenz Assay/Електрохемілюмінесцентний імуноаналіз) – кількісне визначення.

Метод: ECLIA (Elektro Chemilumineszenz Assay/Електрохемілюмінесцентний імуноаналіз) – кількісне визначення.

Метод: ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay/Ферментно-пов’язаний флуоресцентний аналіз), ECLIA (Elektro Chemilumineszenz Assay/Електрохемілюмінесцентний імуноаналіз), BER (Berechnet/ «розрахунковий метод») – кількісне визначення.

Метод: ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay/Ферментно-пов’язаний флуоресцентний аналіз), ECLIA (Elektro Chemilumineszenz Assay/Електрохемілюмінесцентний імуноаналіз), BER (Berechnet/ «розрахунковий метод») – кількісне визначення.

Аналізи методом полімеразної ланцюгової реакції:

Аналіз на основі ПЛР амніотичної рідини є кращим методом діагностики токсоплазмозу під час вагітності.

Якщо підозрюється токсоплазмоз центральної нервової системи (ЦНС), пацієнтам потрібно провести МРТ або КТ голови з контрастом або використовувати обидва методи діагностики плюс люмбальну пункцію (якщо немає ознак збільшеного внутрішньочерепного тиску). МРТ чутливіша, ніж КТ. МРТ і КТ з контрастом, як правило, показують поодинокі або множинні заокруглені, кільцеві ураження. У лікворі може визначатися лімфоцитарний плеоцитоз та підвищений рівень білка.

Лабораторні тести:

Підготовка пацієнта та БМ: Детальну інформацію про правила забору БМ та підготовки пацієнта, вартості дослідження, строках виконання, можна дізнатися звернувшись:

Лабораторія Др.Рьодгера

Київ, вул. Старонаводницька 13, секція А, оф. 48

+380 (44) 3334410

+380 800-215-435

+380 (50) 446-58-08

+380 (67) 336-06-45

Наш сайт www.new.redgerlab.kiev.ua

Facebook www.facebook.com/dr.redger

Instagram www.instagram.com/dr.redger

З додаткових питань пишіть нам в чат:

Вайбер +380634991215

Телеграм +380504483910