You are here:

Лабораторна діагностика кліщового бореліозу

Іксодовий кліщовий бореліоз (синоніми: Лайм-бореліоз, хвороба Лайма) – інфекційне трансмісивне природно-вогнищеве захворювання, збудниками якого є спірохети комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato, а переносниками – іксодові кліщі. Захворювання характеризується поліморфізмом клінічних проявів, серед яких найбільш  характерними є ураження шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату, серця; перебігає як у маніфестній,  так і в латентній формах, має схильність до рецидивів і хронічного перебігу. Особливу увагу привертає високий відсоток пізніх уражень різних систем і органів  через несвоєчасну діагностику, що призводить до хронічних проявів (3,5-10,6% випадків), довготривалої непрацездатності, інвалідизації, подекуди – до летальних випадків.

Динаміка патологічних процесів при бореліозі характеризується зміною переважно запальних механізмів на початку захворювання на дегенеративно-атрофічні по мірі прогресування інфекції.

Зазвичай в клінічному перебігу хвороби виділяють три стадії:

1 стадія – локальної інфекції з розвитком патологічного процесу в місці потрапляння інфекції.

Після інкубації (3-32 дні) спірохети мігрують від місця потрапляння до периферії шкіри з утворенням мігруючої еритеми (ME). На цій стадії захист організму здійснюють клітинні та гуморальні фактори неспецифічної резистентності. Внаслідок фагоцитозу борелії масово гинуть, фрагменти  зруйнованих  внаслідок лізису борелій стають доступними імунній системі і в процесі захисної запальної реакції зі сторони організму до 90% борелій елімінуються. 

2 стадія – дисемінації борелій по організму від місця їх первинного потрапляння з током крові й лімфи до інших  ділянок шкіри, внутрішніх органів (серце, головний мозок, суглоби та ін.).

Відбувається  активація імунної системи. Т-клітинна імунна відповідь реалізується  на ранніх етапах, пізніше вмикається В-клітинна відповідь з утворенням антитіл класу IgM (пік на 3-4-ому  тижні хвороби), на 6-8 тижні з’являються  антитіла класу IgG,  пік яких  припадає  на  2-3-й  місяць  від  початку захворювання.

3 стадія – хронічної (пізньої) інфекції, при якій уражаються “органи-мішені” – шкіра (хронічний атрофічний акродерматит, анетодермія), суглоби (хронічний артрит, або артрит пізньої стадії), нервова система (прогресуючий енцефаломієліт, енцефалопатія), очі (прогресуючий кератит).

Лабораторна діагностика КБ проводиться в декілька етапів:

     – перший етап – якісна і кількісна оцінка наявності специфічних антитіл , скринінг із застосуванням імуноферментного аналізу (ІФА);

У випадку негативного результату та при наявності клініко-епідеміологічних даних на користь діагнозу для остаточного виключення ранньої стадії  КБ  рекомендовано повторне дослідження через 3-4 тижні після першого.

     – другий етап –  виключення  хибно-позитивних результатів першого етапу  шляхом визначення специфічності IgG або IgM до певних білків борелій (Western-blot) , рідше – визначенням ДНК збудника методом полімеразної ланцюгової реакції (PCR) в різних видах біоматеріалу. З метою діагностики нейробореліозу використовується  хемокін CXCL13.

–  третій етап – діагностика\підтвердження хронічного перебігу інфекції.

Назва дослідження

Клінічна значимість

Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла IgМ / Borrelia burgdorferi (код 0272)

IgM найкраще підходять для діагностики недавнього інфікування (тест має сенс протягом 1-2 місяців після перших симптомів).

Для встановлення діагнозу свіжої бореліозної інфекції отриманий позитивний результат за антитілами класу IgM має бути обов’язково підтверджений через 3-6 тижнів позитивним результатом на антитіла класу IgG.

Негативний результат IgM  не виключає наявності свіжої інфекції, оскільки під час повторного зараження можуть формуватися тільки антитіла класу IgG.

Ізольовані реакції IgM у сироватці також можуть бути хибнопозитивними, наприклад у пацієнтів із сифілісом, аутоімунними захворюваннями або за наявності ревматоїдного фактора.

 

Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла IgG/ Borrelia burgdorferi (код 0271)

 

 

 

 

 

Антитіла G (IgG) – пізні маркери, що виявляються в разі тривалої інфекції та пізніх проявів.

Також можуть зберігатися протягом тривалого часу після лікування, що не дає змоги зробити висновки про активність процесу чи успішність терапії лише за кількісною динамікою.

Повторне інфікування можливе і за наявності антитіл від попередніх інфекцій.

Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла IgG, IgМ (ViraChip)      (код 1967)

 

Новий імуноблот-аналіз IgM та IgG, який використовує принципи ELISA у форматі мікрочіпа.

Мікрочіпи IgG та IgM прикріплюються до дна 96-лункових титраційних мікропланшетів, що забезпечує швидку обробку та об’єктивний аналіз на автоматизованих інструментах ELISA за допомогою програмного забезпечення ViraChip®. Це дослідження дозволяє виявити специфічні антитіла до антигенів виду Borrelia. IgM проти p41, p39, OspC, Osp17 и VlsE. IgG проти p83, p58, p43, p39, p30, p21, OspC, DbpA / Osp17, p14 и VlsE.

Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла (співвідношення ліквор/сироватка) / Borrelia burgdorferi (код 1162)

Лабораторна діагностика нейробореліозу неможлива без визначення антитіл у лікворі.

У більшості пацієнтів з підозрою на нейробореліоз Лайма клінічний діагноз може бути підтверджений виявленням інтратекального синтезу борелій-специфічних антитіл, в сукупності із запальними змінами в спинномозковій рідині.

Інтратекальний синтез антитіл, специфічних до борелій, починається приблизно на другому тижні захворювання і виявляється через 6-8 тижнів більш ніж у 99% пацієнтів.

 Вироблення специфічних інтратекальних антитіл виявляють шляхом визначення індексу антитіл до борелії при одномоментному досліджені ліквору/сироватки (борелій-специфічний ІА).

Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), антитіла IgM (код 2813) та G (код 2812) в лікворі (Immunoblot)

 

Спеціальна діагностика для уточнення нейробореліозу: лицьовий параліч, лімфоцитарний менінгіт, синдром Баннварта, інші неврологічні симптоми.

Нейробореліоз є одним із клінічних проявів захворювання бореліозу, і характеризується ураженням як центральних, так і периферичних відділів нервової системи.

Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), ПЛР / Borrelia burgdorferi – PCR (код 1152)

Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), ПЛР в лікворі / Borrelia burgdorferi – PCR

(код 1962)

Боррелії, як і інші спірохети, важко культивувати. З цієї причини ПЛР краще підходить для виявлення ДНК борелій з проколу шкіри (при мігруючій еритемі), у пунктатах суглобів при артриті та у спинномозковій рідині в разі неврологічної симптоматики , а також для диференційної діагностики складних випадків (у пацієнтів з імуносупресією, у випадках недостатнього утворення антитіл при первинному імунодефіциті або виснаженні В-клітинної ланки імунітету).

Виявлення ДНК борелій у сечі та крові не рекомендується, оскільки цей метод менш чутливий.

Хемокін CXCL13 ( ранній маркер гострого нейробореліозу ) в лікворі ( код 2282 )

Хемокін CXCL13 в лікворі – новий ранній маркер гострого нейробореліозу.

Хемокіни – це спеціальний різновид цитокінів, що контролюють процеси міграції і активації клітин вродженої і адаптативної імунної системи.

Цитокіни – гормоноподібні  білкові молекули активованих клітин імунної системи, що забезпечують міжклітинну взаємодію.

Показання:

■ Клінічна підозра на гострий нейробореліоз, при відсутності плеоцитоза в CМР та негативних значеннях специфічного індексу антитіл (Borrelia-ASI).

■ Атипові клінічні симптоми при позитивному  Borrelia-ASI: диференційна діагностика гострого та нещодавнього нейробореліозу.

■ Точне виключення гострого нейробореліозу, оскільки негативна діагностична  цінність близька до 100%.

Борелія бургдорфері (хвороба Лайма), тест трансформації лімфоцитів / Borrelia burgdorferi – LTT (код 1197)

Тест визначає циркулюючі алергенспецифічні лімфоцити до наступних антигенів:

Borrelia sensu stricto*

Borrelia afzelii*

Borrelia garinii*

Borrelia OspC*

Показання:

1. Після укусу кліща – для підтвердження інфекції при неясній клінічній картині та негативних серологічних аналізах, до початку прийому антибіотиків.

2. При старій інфекції – для підтвердження активізації інфекції при неоднозначній клінічній картині.

3. Через 4-6 тижнів після антибіотикотерапії – для оцінки ефективності терапії.

Лімфоцитарний профіль при хронічному бореліозі (код 1198)

 

Склад профілю:

Нат. клітини-кілери (CD16/56)

Нат. клітини-кілери (CD57)

Т-лімфоцити (CD3)

Т-хелпери (CD4)

Т-супресори

індекс CD4/CD8

Показання: хронічний бореліоз, ефективність терапії.

Хвороба Лайма, кліщовий бореліоз (Лайм-бореліоз, хвороба Лайма) – інфекційне захворювання, що викликається бактеріями роду Borrelia, що переноситься іксодовими кліщами, а також оленячими кровососками. Борелії потрапляють у кров жертви за укусу інфікованим членистоногим. Хвороба Лайма є найпоширенішим серед захворювань, що передаються при укусах кліщів.

Переваги лабораторної діагностики, що надає Лабораторія Др. Рьодгера:

  1. Якісне та безперебійне виконання досліджень в Берліні, що не виконуються медичними лабораторіями в Україні.
  2. Висока чутливість тестів та можливість дослідження різних біологічних матеріалів в залежності від специфіки уражень органів/систем та стадії захворювання.
  3. Рання діагностика хвороби для своєчасного призначення етіотропного лікування та запобігання ускладнень
  4. Можливість отримати лабораторне підтвердження ефективності після отримання терапії.
  5. Можливість провести диференційну діагностику з іншими захворюваннями (неврологічного, кардіологічного, ревматологічного профілю), що мають схожі клінічні прояви.
  6. Діагностика хронічних форм бореліозу.
  7. Допомога в інтерпретації отриманих результатів

Підготовка пацієнта та БМ: Детальну інформацію про правила забору БМ та підготовки пацієнта, вартості дослідження, строках виконання, можна дізнатися звернувшись:

Лабораторія Др.Рьодгера

Київ, вул. Старонаводницька 13, секція А, оф. 48

+380 (44) 3334410

+380 800-215-435

+380 (50) 446-58-08

+380 (67) 336-06-45

Наш сайт www.new.redgerlab.kiev.ua

Facebook www.facebook.com/dr.redger

Instagram www.instagram.com/dr.redger

З додаткових питань пишіть нам в чат:

Вайбер +380634991215

Телеграм +380504483910