ПАКЕТИ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

даний комплекс лабораторних тестів допоможе оцінити рівень здоров’я до занять спортом, стан організму на тлі фізичних навантажень і можливе впливу прийому рекомендованих спортивних добавок.

Пакет “Спортивний”

 • Загальний аналіз крові без лейкоцитарної формули
 • Тіреотропний гормон тіреотропін (ТТГ)
 • Аспартатамінотрансфераза / АСТ
 • Аланінамінотрансфераза / АЛТ
 • Глюкоза
 • Калій
 • Кальцій
 • Білок загальний
 • Креатінін в сироватці
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Холестерин загальний
 • Холестерол ліпопротеїнів високой щільності
 • Холестерол ліпопротеїнів низької щільності
 • Електрофорез білків
 • Білірубін загальний
 • Триглицеріди
 • Креатінкіназа
 • Лактатдегідрогеназа / ЛДГ
 • Інсулін, іммунореактивний
 • Тестостерон
 • Натрій
 • Гомоцистеін

23 показники

Ціна – 4037 грн.
Код аналіза:5083

Пакет “Спортивний, комбінований”

 • Консультація сімейного лікаря (терапевта)
 • Електрокардіографія стандартна в 12 відведеннях з розшифровкою
 • Загальний аналіз крові без лейкоцитарної формули
 • Тіреотропний гормон тіреотропін (ТТГ)
 • Аспартатамінотрансфераза / АСТ
 • Аланінамінотрансфераза / АЛТ
 • Глюкоза
 • Калій
 • Кальцій
 • Білок загальний
 • Креатінін в сироватці
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Холестерин загальний
 • Холестерол ліпопротеїнів високой щільності
 • Холестерол ліпопротеїнів низької щільності
 • Электрофорез білків
 • Білірубін загальний
 • Триглицеріди
 • Креатінкіназа
 • Лактатдегідрогеназа / ЛДГ
 • Інсулін, іммунореактивний
 • Тестостерон
 • Натрій
 • Гомоцистеін

25 показників

Ціна – 4541 грн.
Код аналіза: 2051