ПАКЕТИ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

даний комплекс лабораторних тестів допоможе оцінити рівень здоров’я до занять спортом, стан організму на тлі фізичних навантажень і можливе впливу прийому рекомендованих спортивних добавок.

Пакет “Спортивний”

 • Загальний аналіз крові без лейкоцитарної формули
 • Тіреотропний гормон тіреотропін (ТТГ)
 • Аспартатамінотрансфераза / АСТ
 • Аланінамінотрансфераза / АЛТ
 • Глюкоза
 • Калій
 • Кальцій
 • Білок загальний
 • Креатінін в сироватці
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Холестерин загальний
 • Холестерол ліпопротеїнів високой щільності
 • Холестерол ліпопротеїнів низької щільності
 • Електрофорез білків
 • Білірубін загальний
 • Триглицеріди
 • Креатінкіназа
 • Лактатдегідрогеназа / ЛДГ
 • Інсулін, іммунореактивний
 • Тестостерон
 • Натрій
 • Гомоцистеін
 • Коефіцієнт атерогенності
 • Кортизол
 • Вітамін D3, 1,25-дигідроксихолекальцитріол

26 показників
Матеріал – 8 мл сироватки (7 мл сироватки + 1 мл сироватки (окрема пробірка,одразу заморозити)); 1 мл плазми з фторидом натрію (окрема пробірка, одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА.
Термін виконання – 7-10 робочих днів.
Ціна – 2984 грн.(у вартість не входить послуга «Взяття венозної крові»).
Код аналіза:5083