Check-Up для жінок

Лабораторний Check-Up 20+

 • PAP тест
 • Хламідії(ПЛР)
 • ВПЧ високого ризику

3 показника
Матеріал: мазок на склі, мазок з середовищем Multi-Collect, зішкріб з середовищем Papillo Check
Термін виконання – 7-14 робочих днів
Ціна – 3 677 грн.

Лабораторний Check-Up 35+

 • АСТ
 • АЛТ
 • Гама-глутамілтрансфераза
 • Лужна фосфатаза
 • Глюкоза
 • Альфа-амиілаза
 • Креатінкіназа
 • Білірубін загальний
 • Тригліцеріди
 • Холестерин загальний
 • Холестерин високої щілності
 • Холестерин низької щілності
 • Креатінін
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Електрофорез білків
 • Білок загальний
 • С-реактивный білок
 • Тіреотропний гормон тіреотропін (ТТГ)
 • Гепатит В (поверхневий антиген)/HBsAg
 • Гепатит С (сумарні антитіла)
 • імуноглобулін Е
 • Цистатін С
 • Загальний аналіз крові
 • Загальний аналіз сечі
 • Гомоцистеін
 • РАР тест
 • Онкомаркер СА 15-3
 • Коагулограма
 • Окисленный холестерин липопротеинов низкой плотности
 • Холестерин липопротеинов невысокой плотности
 • Электрофорез липидов
 • Коефіцієнт атерогенності

33 показника
Термін виконання – 10-14 робочих днів
Матеріал: 10 мл сироватки; 1 мл плазми з фторидом натрію (одразу заморозити); 2 мл плазми з цитратом (одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА; 10 мл сечі; мазок на склі.

Ціна – 7 361 грн.

Лабораторний Check-Up 50+

 • Калій
 • Натрій
 • АСТ
 • АЛТ
 • Гама-глутамілтрансфераза
 • Лужна фосфатаза
 • Глюкоза
 • Альфа-амілаза
 • Креатінкіназа (МВ)
 • Білірубін загальний
 • Тригліцеріди
 • Холестерин загальний
 • Холестерин высокої щільності
 • Холестерин низкої щільності
 • Креатінін
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Електрофорез білків
 • Білок загальний
 • С-реактивній білок
 • Тіреотропний гормон тіреотропін (ТТГ)
 • Цистатін С
 • Аналіз крови
 • Аналіз сечі
 • РАР тест
 • Гомоцистеін
 • Глікогемоглобин
 • Тумор М2 пируваткіназа в калі
 • Альфа-фетопротеін
 • Гепатит В, поверхневий антиген (якісний)
 • Гепатит С, сумарні антитіла
 • Імуноглобулін Е (загальний) кількісне визначення
 • Онкомаркер CA125/HE4
 • Онкомаркер CA15-3
 • Хелікобактер в калі
 • Коагулограма
 • Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ) / оx-LDL-холестерин
 • Холестерин ліпопротеїнів невисокої щільності (неЛПВЩ) / non-HDL-холестерин
 • Електрофорез ліпідів (HDL, VLDL, LDL, LPA)
 • Ліпопротеїн- асоційована фосфоліпаза А2 / Lp-PLA2
 • Коефіцієнт атерогенності

41 показник
Матеріал: 12 мл сироватки; 1 мл плазми з фторидом натрію (одразу заморозити); 2 мл плазми з цитратом (одразу заморозити); 1 мл крові з ЕДТА (одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА; 10 мл сечі; кал (5 г).
Термін виконання – 10-14 робочих днів
Ціна – 11 640 грн.