Check-Up для чоловіків

Лабораторний Check-Up 35+

 • Аналіз крові
 • Аналіз сечі
 • Глюкоза
 • Білірубін загальний
 • Калій
 • Натрій
 • АСТ
 • АЛТ
 • Гама-глутамілтрансфераза
 • Лужна фосфатаза
 • Альфа-амілаза
 • Креатінкіназа
 • Тригліцеріди
 • Холестерин загальний
 • Холестерин високої щільності
 • Холестерин низької щільності
 • Креатінін
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Електрофорез білків
 • Білок загальний
 • С-реактивний білок
 • Тіреотропний гормон тіреотропін (ТТГ)
 • Імуноглобулін Е
 • Цистатін С
 • Гепатит В/HBsAg
 • Гепатит С
 • Гомоцистеін
 • Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ)
 • Холестерин ліпопротеїнів невисокої щільності (неЛПВЩ)
 • Електрофорез ліпідів (HDL, VLDL, LDL, LPA)
 • Коефіцієнт атерогенності (HDL, VLDL, LDL, LPA)

32 показника
Термін виконання – 10-14 робочих днів
Матеріал: 10мл сироватки; 1 мл плазми з фторидом натрію (одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА; 10 мл сечі.
Ціна – 6 360 грн.

Лабораторний Check-Up 45+

 • Аналіз крові
 • Аналіз сечі
 • Глюкоза
 • Білірубін загальний
 • Калій
 • Натрій
 • АСТ
 • АЛТ
 • Гама-глутамілтрансфераза
 • Лужна фосфатаза
 • Альфа-амілаза
 • Креатінкіназа
 • Тригліцеріди
 • Холестерин загальний
 • Холестерин високої щільності
 • Холестерин низької щільності
 • Креатинін
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Електрофорез білків
 • Білок загальний
 • С-реактивний білок
 • Тіреотропний гормон тіреотропін (ТТГ)
 • Імуноглобулін Е
 • Цистатін С
 • PSA загальний
 • PSA вільний
 • Аполіпопротеін А1
 • Аполіпопротеін В
 • Д-дімер
 • Гомоцистеін
 • Глікогемоглобін
 • Тумор М2 піруваткіназа в калі
 • Альфа-фетопротеін
 • Бета ХГЧ вільний
 • Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ)
 • Холестерин ліпопротеїнів невисокої щільності (неЛПВЩ)
 • Електрофорез ліпідів (HDL, VLDL, LDL, LPA)
 • Коефіцієнт атерогенності

39 показників
Термін виконання – 10-14 робочих днів
Матеріал: 11 мл сироватки; 1 мл плазми з фторидом натрію (одразу заморозити); 1 мл плазми з цитратом (одразу заморозити); 1 мл крові з ЕДТА (одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА; 10 мл сечі; кал (5 г).
Ціна – 8 867 грн.

Лабораторний Check-Up 50+

 • Аналіз крові
 • Аналіз сечі
 • Глюкоза
 • Білірубін загальний
 • Калій
 • Натрій
 • АСТ
 • АЛТ
 • Гама-глутамілтрансфераза
 • Лужна фосфатаза
 • Альфа-амілаза
 • Креатінкіназа
 • Тригліцеріди
 • Холестерин загальний
 • Холестерин высокої щільності
 • Холестерин низької щільності
 • Креатинин
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Електрофорез білків
 • Білок загальний
 • С-реактивний білок
 • Тіреотропний гормон тіреотропін (ТТГ)
 • Імуноглобулін Е
 • Цистатін С
 • PSA загальний
 • PSA вільний
 • Аполіпопротеін А1
 • Аполіпопротеін В
 • Д-дімер
 • Гомоцистеін
 • Глікогемоглобін
 • Тумор М2 пируваткіназа в калі
 • Альфа-фетопротеін
 • Бета ХГЧ вільний
 • Ліпопротеїн-асоційована фосфоліпаза А2
 • Хелікобактер в калі
 • Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ)
 • Холестерин ліпопротеїнів невисокої щільності (неЛПВЩ)
 • Електрофорез ліпідів (HDL, VLDL, LDL, LPA)
 • Коефіцієнт атерогенності

41 показник
Термін виконання – 10-14 робочих днів
Матеріал: 12 мл сироватки; 1 мл плазми з фторидом натрію (одразу заморозити); 1 мл плазми з цитратом (одразу заморозити); 1 мл крові з ЕДТА (одразу заморозити); 2 мл крові з ЕДТА; 10 мл сечі; кал (10 г).
Ціна – 10 895 грн.