ЛІПОПРОТЕЇНОВИЙ ПРОФІЛЬ
Кількісний аналіз підкласів ліпопротеїнів для оцінки ризику розвитку серцево-судинних захворювань

Порушення ліпідного обміну є однією з основних причин атеросклерозу з його фатальними наслідками, такими як інфаркт і інсульт.
Визначення ліпідів в крові використовується в якості базової діагностики скринінгу порушень ліпідного обміну та оцінки ризику розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС).
У стандартний ліпопротеїновий профіль входять:

 • тригліцериди
 • загальний холестерин
 • ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ)
 • ліпопротеїни високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові.

Холестерин(ХС) – жироподібна речовина, життєво необхідна організму. Холестерин переноситься через кров, але маючи жироподібну структуру не розчиняється у ній, а приєднується до білків, які діють як його носії. Комбінація білків і холестерину називається ліпопротеїдами.
Ліпопротеїды-існують кілька важливих типів ліпопротеїдів, відповідальних за переміщення холестерину.
Основні це:
ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ),
ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ),
ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ).
Тригліцериди – це жири, які є основним джерелом енергії для організму. Так як тригліцериди нерозчинні в воді, вони переносяться ліпопротеїдами. Підвищений рівень тригліцеридів теж сприяє розвитку атеросклерозу.

На визначенні даних показників, а також ліпопротеїну заснована практична класифікація порушень ліпідного обміну, що дозволяє прогнозувати оцінку ризику серцево-судинних захворювань, захворювань печінки, ліпідного обміну і моніторингу терапії.
Підвищений рівень ЛПНЩ являє собою найбільш важливий фактор ризику розвитку атеросклерозу.
Тим не менше, більшість пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) мають лише незначно підвищені або навіть “нормальні” рівні ліпідів в плазмі. З іншого боку, більш високий рівень ЛПНЩ необов’язково пов’язаний з більш високим ризиком ІХС.

 

Методи визначення підкласів ліпопротеїнів

гель електрофорез (Lipomun®),
ультрацентрифугування в градієнті щільності(LipoDens®)
ЯМР-спектроскопія (LipoComplete®).
LipoMun®- метод визначення субфракций ЛПНЩ.
частинки ліпопротеїну в лінійному неденатурірующем поліакриламідному гелі поділяються на окремі смуги через їх різні розміри (ЛПДНЩ, ЛППП, 7 підкласів ЛПНЩ, ЛПВЩ).
LipoDens
на даний момент вважається «золотим стандартом» в аналізі ліпопротеїнів. Перевага методу LipoDens® полягає в точному кількісному вимірі всіх ліпідів, в цілому 20 фракцій щільності. Також визначається ліпопротеїн (а) (ЛП (a)) у вигляді окремого піка в профілі щільності, що неможливо при інших методах. Не має обмежень для правильного кількісного аналізу, наприклад, при надзвичайно ліпеміческой сироватці і нетипових з’єднаннях ліпопротеїнів (дисліпопротеїнемія)
Ліпопротеїновий профіль LipoСomplete
(ядерна магнітно-резонансна спектроскопія) (LipoComplete®) є абсолютно фізичним методом, за допомогою сигналів ЯМР кінцевих метильних груп ліпідів, для рачетов концентрації частинок, діаметр частинок і концентрації ліпідів (тригліцериди, холестерин), частинок ліпопротеїну з використанням запатентованого математичного методу. ЯМР-спектрометричні вимірювання дуже точні, відтворювані і довгострокові,
Остаточний результат включає в себе, крім згаданих вище окремих виміряних значень, графічне відображення результатів в залежності від методу.
Кому показано:
Пацієнтам:

 • З цукровим діабетом 2-го типу
 • З метаболічним синдромом
 • З инсулинорезистентностью (наприклад, синдром полікістозних яєчників),
 • З хронічною нирковою недостатністю.
 • Пацієнтам з підвищеними рівнями тригліцеридів і з одночасним зниженням рівня ЛПВЩ і нормальним або
  тільки помірно підвищеним ЛПНЩ
 • Пацієнтам з підвищеним ризиком сімейного інфаркту і незначними кількісними змінами “ліпідного профілю”
 • Пацієнтам з невідповідністю між кількісним “ліпідним профілем” і даними додаткових засобів візуалізації (наприклад, ультразвукове вимірювання товщини комплексу внутрішньої сонної артерії або вимір коронарного кальцію)
 • Для контролю способу життя

 

коди аналізів

Ліпопротеїновий профіль – LipoMun (2273)

Ліпопротеїновий профіль – LipoDens (2279)

Ліпопротеїновий профіль – LipoComplete (2280)